Page History: PRAVO

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 22.09.2022. 10:10:AM


KORIŠTENJE SUSTAVA FINANCIJE PRAVO OSTALO
Knjiženje Turistička pristojba obračun Zastara eTP
Izvještaji Turistička članarina obračun Zakon turistička pristojba MUP
Odobrenje/zaduženje Povrat/preknjiženje Zakon turistička članarina Testna okolina
Turistička članarina eVisitor Kamate Rješenja API
Prijava/odjava Zastara Dugovanja Davanje pristupa eVisitora
Pristup eVisitoru Neraspoređene uplate Prijava/odjava Croatia.hr
Promjena vrste objekta Ispravak financija Pomoćni kreveti DIRH
Općenite upute Pristup eVisitoru
Pravne osobe - stečaj
Zastara

Zakon turistička pristojba

Zakon turistička članarina

Rješenja

Pomoćni kreveti

Pristup eVisitoru

Pravne osobe - stečaj