Page History: PRAVO

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 20.03.2023. 09:59:AM


KORIŠTENJE SUSTAVA FINANCIJE PRAVO OSTALO
Knjiženje Turistička pristojba obračun Zastara eTP
Izvještaji Turistička članarina obračun Zakon turistička pristojba MUP
Odobrenje/zaduženje Povrat/preknjiženje Zakon turistička članarina Testna okolina
Turistička članarina eVisitor Kamate Rješenja API
Prijava/odjava Zastara Dugovanja Davanje pristupa eVisitora
Pristup eVisitoru Neraspoređene uplate Prijava/odjava Croatia.hr
Promjena vrste objekta Ispravak financija Pomoćni kreveti DIRH
Općenite upute Pristup eVisitoru
Pravne osobe - stečaj
Zastara

Zakon turistička pristojba

Zakon turistička članarina

Rješenja

Dugovanja

Prijava/odjava

Pomoćni kreveti

Pristup eVisitoru

Pravne osobe - stečaj


ZASTARE


Čl. 18. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20) čijim donošenjem je prestao vrijediti Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14) propisan je rok zastare za obvezu uplate neplaćenog iznosa turističke pristojbe na način da ista zastarijeva u roku od 5 godina od dana dospijeća obveze uplate turističke pristojbe.


S obzirom da ranije važeći Zakon o boravišnoj pristojbi nije propisivao zastarni rok za boravišnu pristojbu, a da je nadležnost nad naplatom bila u djelokrugu različitih nadzornih tijela, tijekom primjene istog zakona važili su sljedeći zastarni rokovi:


  • za potraživanja dospjela u razdoblju od 01.01.2009. do 06.03.2014. kada je nadzor nad naplatom obavljao Državni inspektorat – opći zastarni rok od 5 godina.
  • za potraživanja dospjela u razdoblju od 06.03.2014. do 01.04.2019. kada je nadzor nad naplatom obavljala Carinska uprava – porezna zastara od 6 godina.
  • za potraživanja dospjela u razdoblju od 01.04.2019. do danas kada je nadzor nad naplatom ponovno preuzeo Državni inspektorat – opći zastarni rok od 5 godina.
  • Ako je dug utvrđen Rješenjem nadležnog tijela, primjenjuje se zastarni rok od 10 godina (čl. 233. ZOO).

Zastara ne nastupa automatski već ju je potrebno utvrditi. Nakon što se terećena osoba pozove na zastaru nadležno tijelo utvrđuje da je došlo do zastare te o tome izdaje rješenje (DIRH).

TZ može otpisati samo ona dugovanja za koja je dobila rješenja o nastupanju zastare od nadležnog tijela.


OVRHE


Naplata dugovanja za koje postoji izdano rješenje DIRH-a

Nakon zaprimanja rješenja turistička zajednica dužna je ispuniti „zahtjev za izravnu naplatu“ koji je dostupan na stranicama FINA-e te ga podnijeti FINA-i na izvršenje uz obvezno navođenje rješenja Državnog inspektorata prema kojem se vrši naplata- Dugovanje će, u slučaju da ovršenik ima dostatna sredstva na računu, biti naplaćeno, a u slučaju da nema, svi računi bit će blokirani do trenutka dok se na računu ne prikupi dovoljno sredstava za naplatu iznosa dugovanja.