Zakoni i pravilnici

Modified on 24.11.2021. 01:43:PM by htz.fladesic — Categorized as: Novi FAQ

TURISTIČKA PRISTOJBA TURISTIČKA ČLANARINA PRIJAVA/ODJAVA ADMINISTRACIJA IZVJEŠTAJI ZAKONI I PRAVILNICI OSTALO
Pod kojim uvjetima se obveznik oslobađa plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini? Tko je obvezan plaćati turističku članarinu? Može li se u sustavu eVisitor izvršiti pregled neodjavljenih turista kojima je prošao datum odjave? Na koji način napraviti ispravak postojećih objekata u eVisitoru? Može li se u izvještajima dugovanja dodati kolona adresa boravka? Pravna osoba i otvaranje objekta nekomercijalnog karaktera Kako pristupiti testnoj okolini?
Što napraviti u slučaju ako sam naslijedio objekt, ali sam dvostruko zadužen? Moram li plaćati turističku članarinu ako na mojem području ne postoji lokalna turistička zajednica? Na koji način dati pristup eVisitoru za prijavu i odjavu turista stranim državljanima kojima je objekt dan u zakup? Kako vezati objekt na obrt? Na koji način u eVisitoru napraviti listu broja prijava nekomercijalnih gostiju, obveznika koji imaju više od 15 prijavljenih turista? Smještaj osoba u objekte crkve, bolnice… Što je internal server error?
Tko donosi odluku o visini turističke pristojbe? Način obračuna i naplate turističke članarine? Što napraviti s odjavom turista u slučaju smrti iznajmljivača dok u objektu borave gosti? Kako promijeniti vrstu objekta (npr. iz OPG-a u fizičku osobu ili obrnuto)? Što kada pravna osoba ode u stečaj? Upute za API
Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja Ostala pitanja
Želim više Želim više Želim više Želim više Želim više Želim više Želim više

NJAČEŠĆA PITANJA


1. Pravna osoba i otvaranje objekta nekomercijalnog karaktera
2. Smještaj osoba u objekte crkve, bolnice…
3. Što kada pravna osoba ode u stečaj?

Ostala pitanja


Zakoni i propisi vezani za turizam

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma

Mišljenja vezana za turizam
Turistička pristojba u 2022. godini

Na gornjem linku se nalazi excel tablica turističke pristojbe za 2022. godinu podijeljena po županijama.

Propisi vezani za pomorstvo

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja pomorstva


ZASTARE


Čl. 18. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20) čijim donošenjem je prestao vrijediti Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14) propisan je rok zastare za obvezu uplate neplaćenog iznosa turističke pristojbe na način da ista zastarijeva u roku od 5 godina od dana dospijeća obveze uplate turističke pristojbe.


S obzirom da ranije važeći Zakon o boravišnoj pristojbi nije propisivao zastarni rok za boravišnu pristojbu, a da je nadležnost nad naplatom bila u djelokrugu različitih nadzornih tijela, tijekom primjene istog zakona važili su sljedeći zastarni rokovi:

  • za potraživanja dospjela u razdoblju od 01.01.2009. do 06.03.2014. kada je nadzor nad naplatom obavljao Državni inspektorat – opći zastarni rok od 5 godina.
  • za potraživanja dospjela u razdoblju od 06.03.2014. do 01.04.2019. kada je nadzor nad naplatom obavljala Carinska uprava – porezna zastara od 6 godina.
  • za potraživanja dospjela u razdoblju od 01.04.2019. do danas kada je nadzor nad naplatom ponovno preuzeo Državni inspektorat – opći zastarni rok od 5 godina.
  • Ako je dug utvrđen Rješenjem nadležnog tijela, primjenjuje se zastarni rok od 10 godina (čl. 233. ZOO).

OVRHE


Naplata dugovanja za koje postoji izdano rješenje DIRH-a

Nakon zaprimanja rješenja turistička zajednica dužna je ispuniti „zahtjev za izravnu naplatu“ koji je dostupan na stranicama FINA-e te ga podnijeti FINA-i na izvršenje uz obvezno navođenje rješenja Državnog inspektorata prema kojem se vrši naplata- Dugovanje će, u slučaju da ovršenik ima dostatna sredstva na računu, biti naplaćeno, a u slučaju da nema, svi računi bit će blokirani do trenutka dok se na računu ne prikupi dovoljno sredstava za naplatu iznosa dugovanja.