Anonymous,

eVisitor

RSS


Pretraži wiki
»

PoweredBy

Page History: eVisitor - Često postavljana pitanja

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 17.11.2015. 10:29:AM


Napomene: - Pitanja u nastavku su podložna promjenama i nadopunama. Pružatelj usluga smještaja/iznajmljivač: u daljnjem tekstu obveznik

Zbog čega je potrebna TAN lista?

Prijava na sustav putem korisničkog imena i lozinke nije dovoljno siguran način prijave. S obzirom da se prijavom na sustav pristupa osobnim podacima turista te vrlo vrijednoj bazi podataka, uvedena je treća razina sigurnosti uz korištenje TAN liste, sukladno naputku Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Na koji način će se prisiliti obveznici koji ne žele koristiti sustav eVisitor, starije su životne dobi i nisu informatički pismeni.

Sustav eVisitor moguće je koristiti sa bilo kojeg računalnog uređaja spojenog na internet. Za njega nije potrebna posebna instalacija i besplatan je, pa predlažemo da se sa pružateljima usluga smještaja (obveznicima) na području svake turističke zajednice komunicira informacija o mogućnosti otvaranja dodatnog korisničkog računa unutar svog glavnog korisničkog računa koji obveznicima otvara turistička zajednica. Putem navedenog dodatnog korisničkog računa administriranje istog moguće je prepustiti turističkoj agenciji, susjedu, mlađem članu obitelji ili bilo kojoj drugoj osobi koja ima dovoljno informatičkog znanja za korištenje sustava eVisitor i ispunjavanje zakonskih obveza putem navedenog sustava.

Na koji način će se prijavljivati turisti kod iznajmljivača koji rade na crno i nemaju rješenje?

Iznajmljivači (obveznici) koji rade na crno i nisu ishodili rješenje o iznajmljivanju krše i razne druge zakonski propisane zadaće osim plaćanja boravišne pristojbe. Nadziranje rada takvih korisnika nadgleda carinska inspekcija. Carinska inspekcija ima prilagođen modul unutar sustava eVisitor u kojem nadzire sve pružatelje usluga smještaja (obveznike).

Kako sustav prepoznaje za koji objekt je plaćena boravišna pristojba?

Na uplatnici koja se generira u sustavu eVisitor i koja je osnova za plaćanje boravišne pristojbe kao poziv na broj odobrenja generira se "OIB + šifra objekta". OIB se odnosi na OIB obveznika, a šifra objekta na šifru objekta iz sustava eVisitor. Nakon učitavanja izvoda iz FINA-e, sustav automatski povezuje i zatvara dugovanja.

Kako se u sustav eVisitor unose vikendaši kao obveznici plaćanja boravišne pristojbe?

Vikendaši / vlasnici kuće ili stana za odmor se u sustav unose kao i svi ostali obveznici osim što je temelj njihova otvaranja osobni identifikaijski dokument. Njima se pridijeljuje objekt iz skupine "nekomercijalni smještaj" gdje se kao vrsta objekta odabire kuća ili stan za odmor.

Što učiniti ako neko od polja na obrascu za prijavu turista nije poznato i nije moguće doći do navedenog podatka?

Svi podaci koji se unutar sustava eVisitor nalaze na obrascu za prijavu su obvezni sukladno važećem Pravilniku te samim time obveznici i turističke zajednice koje provode postupak prijave turista imaju zakonsku obvezu prikupljanja svih traženih podataka. Ukoliko postoji uistinu opravdan razlog zbog kojega nije moguće doći do pojedinog podatka, moguće je upisati "nepoznato" kako bi se mogla u potpunosti izvršiti akcija prijave turista. Navedeno nije preporučeno rješavati na taj način te će isto nadgledati Hrvatska turistička zajednica.

Kako će se u sustav prijavljivati turisti od strane agencije te kako će se ti turisti u izvještaju odvajati da se zna koliko turista je prijavljeno od strane agencije?

Sustav eVisitor trenutno ima predviđena dva načina rada za turističke agencije. Prvi je putem "dodatnog korisnika" od strane obveznika, a drugi putem API sustava. Obveznik može unutar svog korisničkog računa otvoriti dodatnu osobu "turističku agenciju" kojoj može pridijeliti prava nad sustavom. Na taj način, turistička agencija se spaja na obveznikov račun i obavlja sve zakonske zadaće u skladu sa dodijeljenim pravima. Putem API-a, turističke agencije prilagođavaju svoje programe kako bi se automatski sa sustavom povezao putem OIB-a korisnika i šifre objekta.

Da li je nautika obuhvaćena ovim sustavom te kako će se voditi prijave od strane nautičara?

Nautika trenutno nije obuhvaćena sustavom eVisitor s obzirom da je prijava i odjava turista te način plaćanja boravišne pristojbe obuhvaćem drugim setom propisa pod nadležnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Sustav je izgrađen modularno i predviđena je nadogradnja za segment nautike u trenutku kada se za navedeno donese odluka.

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.629. Some of the icons created by FamFamFam.