Page History: eVisitor - Često postavljana pitanja

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 04.11.2021. 10:30:AM


 

Kontakt i informacije

Ja sam obveznik i imam nekoliko pitanja koja bi me zanimala

Drago nam je na Vašem interesu i zanimanju. Javite se u svoju nadležnu turističku zajednicu i slobodno im postavite pitanja koja Vas zanimaju.

U slučaju da niste trenutno u mogućnosti doći do nadležne turističke zajednice, a imate općenita pitanja možete se javiti i drugoj, Vama najbližoj turističkoj zajednici.

U cilju lakšeg pronalaska nadležne turističke zajednice, na sljedećem linku možete pronaći popis turističkih zajednica te njihove kontakt podatke i radno vrijeme.

Na području mojeg naselja nema turističke zajednice, kome se mogu javiti?

Ako na području Vašeg naselja nema turističke zajednice trebate se javiti nadležnoj županijskoj turističkoj zajednici.

Za općenita pitanja vezana uz sustav eVisitor možete se javiti i Vama najbližoj turističkoj zjednici.

Ja sam iz turističke zajednice ili županijske turističke zajednice, kome se mogu javiti?

Svoja pitanja slobodno uputite na kontakt e-mail adresu sustava eVisitor.

Nastojat ćemo Vam odgovoriti što preciznije u najkraćem mogućem vremenu.

Imam nekoliko problema o kojima želim usmeno porazgovarati s nekime, koga mogu nazvati telefonom ili osobno posjetiti

Molimo vas da Vaša pitanja svakako uputite na kontakt e-mail adresu.

U e-mail poruci svakako navedite i svoj kontakt telefon.

Na taj način, ako Vaša nadležna turistička zajednica ili Hrvatska turistička zajednica neće moći odgovoriti putem e-maila, biti ćemo slobodni javiti Vam se telefonski kako bismo razriješili sve nedoumice i pitanja.

Kako postupiti u slučaju promjene direktora turističke zajednice? (ožujak 2016)

U slučaju da je odabran novi direktor turističke zajednice, potrebno je prijaviti u sustav eVisitor putem glavnog korisničkog računa (korisničko ime vaše turističke zajednice).

Nakon prijave, potrebno je odabrati „Postavke“ te promijeniti sve potrebne podatke. Na istom obrascu morate promijeniti ime direktora te ukoliko je korisničko ime i lozinku koristio dosadašnji direktor, obavezno promijeniti lozinku i izdati novu TAN listu za Vaš glavni korisnički račun.

Ukoliko je direktor imao podkorisnički račun, njega je potrebno deaktivirati. Za novog direktora, treba stvoriti novi podkorisnički račun.

Glavni račun koristite samo za administraciju korisnika i definiranje korisničkih prava.Evidencija plovnih objekata i luka nautičkog turizma

Na koji način se evidentiraju luke nautičkog turizma

U tijeku je izrada modula unutar sustava eVisitor koji će omogućiti i evidenciju traženih podataka. Planirani završetak ovih aktivnosti je tijekom 2016. godine o čemu će svi djelatnici turističkih zajednica biti obaviješteni.

Podaci o članarinama

Na koji način se mogu vidjeti članarine

Sustav eVisitor ne obuhvaća članarine budući da su one regulirane drugim setom pravnih propisa. Sustav je izgrađen modularno i predviđena je nadogradnja za segment članarina u trenutku kada se za navedeno donese odluka.

Unos/izmjena podataka o obvezniku

Kako unijeti Obrt ili OPG

Obrt ili OPG glasi na fizičku osobu. Jednom kada se unesu osnovni podaci o fizičkoj osobi, potrebno je unijeti dodatne podatke - "Upiši ostale podatke". Na novom obrascu pod "Obrt" ili pod "OPG" ćete unijeti ispravne podatke te priložiti valjano rješenje.

Pokušavam upisati fizičku osobu, a sustav mi stalno javlja da podaci nisu ispravni – sve dobro upisujem

Pri unosu podataka o fizičkoj osobi aplikacija provjerava ne samo ispravnost OIB-a, već i sličnost upisanog imena i prezimena s već upisanim podacima. Ako je osoba s upisanim OIB-om već evidentirana u sustavu eVisitor, tada je pri drugom upisu osobe potrebno upisati isto ime i prezime. Sustav eVisitor ima ugrađenu toleranciju, pa će se pogreška kod par znakova zanemariti. Na primjer: Mario i Marijo će biti prepoznati kao isti, ali se neće dozvoliti unos različitih imena i prezimena. Na primjer: Hrvoje i Petar. Ako ste upisali ispravno i OIB i ime i prezime, javite nam se na kontakt e-mail adresu sustava eVisitor kako bismo provjerili pogrešku pri inicijalnom unosu i pomogli Vam da se ispravi.

Želim deaktivirati obveznika jer je zatvorio svoj objekt na području moje turističke zajednice, kako to napraviti

Nemojte deaktivirati obveznika. Ako je obveznik zatvorio objekt na području Vaše turističke zajednice samo deaktivirajte njegov objekt. Obveznika možete deaktivirati isključivo u dva slučaja: fizička osoba – smrt osobe, pravna osoba – prestanak rada pravne osobe – zatvaranje. U svim ostalim slučajevima ne smijete deaktivirati osobu.

Unos/izmjena podataka o objektu

Kako mogu znati je li obveznik upisan od strane neke druge turističke zajednice Sustav eVisitor automatski na temelju podatka o OIB-u povezuje obveznika na području više turističkih zajednica. Prilikom unosa obveznika, ne trebate brinuti jesu li podaci već upisani od strane neke druge turističke zajednice. Ako jesu, sustav eVisitor će vas automatski obavijestiti o tome.

U kojem formatu se trebaju učitati dokumenti u sustav eVisitor

Slike mogu biti .jpg ili .pdf. Ako imate više .jpg slika, onda slike stavite u .zip datoteku (jer sustav očekuje samo jednu datoteku). Pdf će sam po sebi imati sve potrebne stranice. Predlažemo .pdf jer vjerujemo da će vam to biti jednostavnija varijanta.

Da li skenirano rješenje može biti kopija ili mora biti original

U redu je skenirati kopirano rješenje.

Da li je potrebno skenirati sve stranice rješenja

Potrebno je skenirati sve stranice.

U kojoj rezoluciji moraju biti skenirana rješenja

Preporučena rezolucija neka bude između 200 i 300dpi (crno-bijelo kako bismo dobili optimalnu čitljivost s obzirom na veličinu), a optimizirali veličinu datoteke koju učitavate u sustav eVisitor.

Na rješenju ne postoji upisni broj, što je potrebno upisati

U nekim rješenjima nije naveden upisni broj. U tom slučaju, pod upisnim brojem potrebno je navesti –1.

Treba li obveznik doći u turističku zajednicu ili mu možemo unijeti objekt u sustav eVisitor samo na temelju rješenja

Objekt morate unijeti na temelju rješenja. Ako je obveznik već unesen u sustav eVisitor i već ima pristupne podatke tada će moći objektu odmah pristupiti. Ako obveznik još nije preuzeo pristupne podatke tada će mu moći pristupiti nakon što preuzme pristupne podatke.

Informacije o objektu su sadržane u nekoliko rješenja koje je objekt dobio, a zadnje rješenje ne sadrži sve podatke

U opisanom slučaju u sustav eVisitor potrebno je učitati sva prethodna rješenja kao jednu ZIP datoteku ili kao jednu PDF datoteku koja sadrži sva rješenja, a pod podacima o rješenju upišite podatke sa zadnjeg rješenja.

Imam pogrešku u unosu, za izmjenu podataka me traži ponovo prilaganje rješenja

Sustav eVisitor ima ugrađene visoke standarde u provjeri i unosu podataka budući da se temeljem upisanih podataka kod obveznika stvara financijsko zaduženje koje može biti izravno povezano s upisanim podacima. S ciljem zaštite i obveznika i djelatnika turističke zajednice od pogrešaka svaku izmjenu potrebno je popratiti odgovarajućim dokumentom. Ako je riječ o pogrešci koja je nastala unosom podataka, dovoljno je učitati isti dokument na temelju kojeg je prvi puta načinjena pogreška

Obvezniku je za objekt izdano novo rješenje o promjeni kapaciteta, kako to upisati u sustav eVisitor

U sustavu eVisitor trebate napraviti promjenu kapaciteta, ili drugih podataka, kao što je na primjer promjena broja zvjezdica i slično, te upisati ispravan datum donošenja rješenja. Sustav eVisitor vremenski prati objekte i na temelju datuma rješenja će automatski izračunati sva potrebna zaduženja i korekcije kad je to potrebno.

Objekt mijenja broj zvijezica, kako to provesti

Načinite promjenu broja zvjezdica na temlju rješenja, evidentirajte datum rješenja, klasu, urudžbeni broj te učitajte rješenje. Sustav eVisitor vremenski prati promjene nad objektima te će ispravno pratiti i promjenu u broju zvjezdica.

Ako kod pravne osobe označim da želi plaćati paušalno moram li raditi ispravak?

Odabir paušalnog plaćanja kod pravne osobe ne utječe na obračun turističke pristojbe budući da pravne osobe, kao niti na primjer objekti u vlasništvu obrta nemaju mogućnost paušalnog plaćanja. U tom smislu, nije važno niti kako označite polje budući da se ono neće provjeravati. Nije potrebno raditi ispravak ako i pogrešno evidentirate ovo polje.

Obveznik je zatvorio jedan od dva apartmana, kako postupiti

U opisanom slučaju trebate samo korigirati broj smještajnih jedinica u objektu na novi broj temeljem rješenja. Pri tome je važno evidentirati i unijeti rješenje te datum donošenja rješenja kako bi sustav eVisitor ispravno mogao odrediti zaduženja obveznika.

Pogrešno imam evidentirane podatke o objektu, trebam li ga deaktivirati i ponovo aktivirati

Objekt se smije deaktivirati samo u slučaju kada u potpunosti prestaje s radom. Do 01.01.2016. godine u sustavu eVisitor bilo je moguće deaktivirati objekte s manjom razinom kontrole. Od 01.01.2016. godine to više nije moguće, te je deaktivacija moguća isključivo u slučaju prestanka rada objekta.

Kako se u sustav eVisitor unose kuće ili stanovi za odmor

Vikendaši / vlasnici kuće ili stana za odmor se u sustav eVisitor unose kao i svi ostali obveznici osim što je temelj njihova otvaranja vlasnički list. Njima se pridijeljuje objekt iz skupine "nekomercijalni smještaj" gdje se kao vrsta objekta odabire kuća ili stan za odmor.

Kako upisati broj kreveta za vlasnike kuća ili stana za odmor

Za broj kreveta bi bilo poželjno da vam obveznik javi usmeno iz statističkih razloga (paušalni iznos za vikendaše ne ovisi o broju ležajeva), a ako ne možete dobiti takvu informaciju, onda stavite procijenjeno (od 2 do 4).

Kako se u sustav eVisitor unosi kuća ili stan stanovnika općine ili grada

Kuća ili stan stanovnika općine ili grada se u sustav eVisitor unose kao i svi ostali obveznici osim što je temelj njihova otvaranja odgovarajući osobni dokument. Njima se pridodjeljuje objekt iz skupine "nekomercijalni smještaj" gdje se kao vrsta objekta odabire kuća ili stan stanovnika općine ili grada.

Kod unosa kamp mjesta i kamp parcele trebam upisati broj kreveta i pomoćnih kreveta, kako upisati ovaj podatak

Kod unosa kamp mjesta i kamp parcele kao broj kreveta trebate upisati 3, a kao broj pomoćnih kreveta 0.

Obveznik otvara novi objekt, treba li doći po nove pristupne podatke

Ne. Pristupni podaci koje već ima koristi i za pristup novom objektu. Također, iste pristupne podatke koristi i ukoliko ima objekte na području više različitih turističkih zajednica.

Koje dokumente je potrebno prikupiti za osobe koje su vlasnici kuća ili stanova za odmor ili su stanovnici grada ili općine

Podatke o njihovim objektu možete unijeti u sustav eVisitor na temelju vlasničkog lista objekta i osobnog identifikacijskog dokumenta vlasnika objekta.

Tko autorizira fotografije obveznika?

Obveznik je odgovoran za istinitost svih podataka unesenih u sustav eVisitor, a koje sam unosi. Isto uključuje i fotografije koje obveznik može za svaki njegov objekt ili smještajnu jedinicu sam učitati. Istinitost svih podataka provjerava Carinska uprava i nadležna turistička zajednica.

Prijava i odjava turista

Back to top

Koji su podaci obavezni za unos, a koji neobavezni?
 • Smještaj
  • Objekt - Obavezno polje
  • Smještajna jedinica - Neobavezno polje
 • Boravak
  • Datum boravka od (datum dolaska) - Obavezno polje
  • Vrijeme boravka od (vrijeme dolaska) - Obavezno polje
  • Datum boravka do (predviđeni datum odlaska) - Obavezno polje
  • Vrijeme boravka do (predviđeno vrijeme odlaska) - Obavezno polje
 • Isprava o identitetu
  • Vrsta isprave - Obavezno polje prema definiranom šifrarniku
  • Broj isprave - Obavezno polje
 • Turist
  • Prezime - Obavezno polje
  • Ime - Obavezno polje
  • Srednje ime - Neobavezno polje
  • Spol - Obavezno polje
 • Prebivalište
  • Država - Obavezno polje prema šifrarniku
  • Grad - Obavezno polje. Za mjesto prebivanja u Hrvatskoj obavezan unos grada/naselja prema šifrarniku u obliku "Grad - Naselje"
  • Adresa - Neobavezno polje
 • Rođenje
  • Država - Obavezno polje prema šifrarniku
  • Grad - Neobavezno polje. Za mjesto rođenja u Hrvatskoj unos grada/naselja prema šifrarniku u obliku "Grad - Naselje"
  • Datum rođenja - Obavezno polje
 • Državljanstvo
  • Država - Obavezno polje prema šifrarniku
 • Kategorija obveznika turističke pristojbe
  • Kategorija obveznika turističke pristojbe - Obavezno polje prema šifrarniku
 • Kontakt
  • E-mail - Neobavezno polje. E-mail adresa mora biti valjana.
  • Telefon - Neobavezno polje. Telefonski broj mora biti u valjanom obliku (primjerice +3853334444)
 • Organizacija dolaska
  • Organizacija dolaska - Obavezno polje.
 • Vrsta usluge
  • Vrsta usluge - Obavezno polje.Što učiniti ako neko od polja na obrascu za prijavu turista nije poznato i nije moguće doći do navedenog podatka

Svi podaci koji se unutar sustava eVisitor nalaze na obrascu za prijavu su obvezni sukladno važećem Pravilniku te samim time obveznici koji provode postupak prijave turista imaju zakonsku obvezu prikupljanja svih traženih podataka. Ukoliko postoji uistinu opravdan razlog zbog kojega nije moguće doći do pojedinog podatka, moguće je upisati "nepoznato" kako bi se mogla u potpunosti izvršiti akcija prijave turista. Navedeno nije preporučeno rješavati na taj način te će isto nadgledati Hrvatska turistička zajednica.

Zašto automatski nije odabrana kategorija obveznika u obrascu

Kategorija se automatski odabire nakon unosa datuma rođenja.

Treba li turistička zajednica prijavljivati i odjavljivati turista ako obveznik pošalje mail

Prijava i odjava turista je obveza obveznika. Obveza turističke zajednice je obveznicima koji nemaju računalo osigurati barem jedan terminal - računalo, te stručnu pomoć, ako je to potrebno pri unosu podataka. U tom smislu, obveznika koji Vam je podatke poslao na e-mail, trebate uputiti na to da sam treba izvršiti prijavu i odjavu turista putem sustava eVisitor te da vi to ne možete napraviti umjesto njega.

Kako mogu odrediti mjesto rođenja turista ili datum važenja vize

Dio polja prilikom prijave i odjave turista nije obavezno za unos. Jedno od takvih polja je i mjesto rođenja turista. Neka polja su bila obavezna tijekom pilot faze uvođenja eVisitora, ali su dogovorno s nadležnim institucijama iMinistarstvima koja su tražila njihovu evidenciju maknuta iz obaveznih polja. U tom smislu, nije potrebno upisivanje ovog polja.

Je li potrebno slati podatke na MUP?

Jedna od važnih novosti sustava eVisitor je dogovor o protokolu razmjene podataka o turistima s Ministarstvom unutarnjih poslova. Sustav eVisitor automatski razmjenjuje podatke o boravku turista u objektima s Ministarstvom unutarnjih poslova u opsegu kojim je to predviđeno zakonom. U tom smislu, obveznici više nisu dužni dostavljati podatke u Ministartvo unutarnjih poslova, već se to odvija automatski za njih.

Kako dobiti šifru od MUP-a za objekt?

U sustav eVisitor potrebno je upisati postojeću šifru MUP-a za objekt koji ima šifru MUP-a od prije. U slučaju da ta šifra ne postoji, potrebno je ostaviti polje prazno. U početnim mjesecima rada sustava eVisitor, Ministarstvo unutarnjih poslova će na temelju podataka o objektima koji su evidentirani u sustavu eVisitor, dodijeliti objektima njihove jedinstvene oznake za dostavu podataka. Cijeli postupak je potpuno automatiziran, te sami obveznici ne trebaju odlaziti u Ministarstvo unutarnjih poslova za dodjelu šifre MUP-a, već će ta šifra biti dodijeljena automatski njihovim objektima, a koji su evidentirani u sustavu eVisitor.

Kako izgleda MUP šifra za objekt i gdje ju upisati unutar sustava eVisitor?

MUP šifra za objekt je devetoznamenkasti broj, a unutar sustava eVisitor se upisuje pod Objekt - Karakteristike objekta - Šifra MUP.

Sustav eVisitor omogućava evidenciju svih objekata, pa i onih za koje se ne naplaćuje turistička pristojba kao što su stan ili kuća stanovnika grada ili općine. U opisanom slučaju potrebno je vlasniku otvoriti novi objekt ovog tipa, te mu reći da u njega treba prijavljivati sve svoje prijatelje. Sustav eVisitor će automatski provesti prijavu Ministarstvu unutaranjih poslova u slučajevima koji su predviđeni zakonom.

Obveznik ima registrirana samo dva kreveta, ali je prostor iznajmio roditeljima s djetetom, hoće li se moći evidentirati i dijete

Sustav eVisitor će omogućiti evidenciju djeteta, a odgovornost obveznika je usklađivanje broja osoba koje mogu boraviti unutar registriranih kapaciteta.

Kako vikendaš koji se bavi iznajmljivanjem treba prijaviti svoje turiste, a kako članove uže obitelji

Obveznik u tom slučaju treba imati evidentirana dva objekta. Jedan objekt je objekt koji iznajmljuje, a drugi objekt je vikend kuća. Ovisno o tome u koji objekt se prijavi osoba, sustav će automatski izračunati zaduženje.

Kako se prijavljuje osoba koja je i iznajmljivač i vlasnik stana ili kuće za odmor

Ova osoba se uvijek prijavljuje na jednak način. Ono što sustav eVisitor razlikuje jest objekt u kojem su smješteni turisti. Ako su turisti smješteni u objektu koji se iznajmljuje onda se turistička pristojba plaća temeljem te vrste objekta, a ako su smješteni u stanu ili kući za odmor turistička pristojba se plaća u skladu s tom vrstom objekta.

Na koji način će se prijavljivati turisti kod iznajmljivača koji rade na crno i nemaju rješenje

Iznajmljivači (obveznici) koji rade na crno i nisu ishodili rješenje o iznajmljivanju krše i razne druge zakonski propisane zadaće osim plaćanja turističke pristojbe. Nadziranje rada takvih korisnika nadgleda tijelo nadležno za inspekcijski nadzor. Tijelo nadležno za inspekcijski nadzor ima prilagođen modul unutar sustava eVisitor u kojem nadzire sve pružatelje usluga smještaja (obveznike).

Je li potrebno ispisivati potvrdu o boravku svakom turistu? Potvrdu o boravku nije potrebno ispisivati svakom turistu, već se ispisuje samo na zahtjev turista.

Izmjena/uređivanje prijave

Back to top

Kod prijavljenog turista se uočila pogreška u podacima, mogu li se oni promijeniti

Svi podaci o turistu, osim datuma i vremena dolaska se mogu promijeniti tijekom cijelog perioda boravka turista, do odjave turista. Po odjavi turista, više nije moguće napraviti promjene nad prijavljenim turistom.

Je li omogućena skupna izmjena datuma odlaska i odjava po odabranom filteru

Skupna izmjena je dostupna za nekoliko podataka, ne samo datuma dolaska i odlaska, već i smještaja turista, obračuna plaćanja i ostalih koje je moguće urediti. Jedini podataka koji nije moguće izmijeniti je datum dolaska. Ova mogućnost je dostupna samo turističkoj zajednici.

Turist ima predviđeni boravak do srijede, ali mi je javio da bi otišao u četvrtak, dakle dan kasnije, što sada

U opisanom slučaju potrebno je urediti prijavu i promijeniti predviđeni dan odlaska u onaj koji je ispravan.

Turist je odlučio ranije napustiti objekt, trebam li mu mijenjati prijavu

U opisanom slučaju dovoljno je, bez promjene prijave, samo odjaviti turista s datumom i vremenom odlaska. Time će se automatski ažurirati stvarni datum i vrijeme odlaska turista.

Odjava turista

Back to top

Hoće li se turisti odjavljivati automatski u sustavu

U sustavu postoji mogućnost odabira automatske odjave za pojedini objekt. Navedenu opciju može odabrati obveznik putem uređivanja dodatnih karakteristika objekta.

Što ako zaboravim odjaviti turista, hoće li mi se obračunati turistička pristojba za ta noćenja – plaćam po noćenju

Savjetujemo Vam da razmotrite korištenje mogućnosti „automatska odjava turista“ temeljem predviđenog datuma odlaska. Ona će Vam automatski, nakon isteka predviđeno datuma odlaska turista provesti odjavu turista iz objekta. To znači, ako vam je predviđeni odlazak turista u petak u 12:00h, u subotu u ranojutarnjim satima, prije predviđenog roka za odjavu turista (24h) provesti odjavu turista s petkom u 12:00h. Na taj način, ako želite možete i sami odjaviti turista u petak, a ako zaboravite to će aplikacija napraviti umjesto Vas. O ovoj odjavi aplikacija će vas obavijestiti na kontakt e-mail. Ako ne odaberete automatsku odjavu, sustav će vas svaki dan nakon isteka predviđenog datuma odlaska obavještavati o svim turistima u Vašim objektima, a koje niste odjavili. U slučaju da ne odjavite turista, obračunat će Vam se turistička pristojba za navedena noćenja.

Da li će program prepoznavati pogreške u datoteci prilikom prijave i odjave turista

Greška će biti odmah vidljiva i sustav neće moći upisati niti prihvatiti podatke sve dok postoji pogreška u datoteci.

Financije

Back to top

Kako se računa dnevni odmor, a kako noćenje?

 • osoba dolazi u hotel 1.1. u 12h, odlazi 2.1. u 12h, to je 1 noćenje (odnosi se na 1.1 - 2.1.)
 • osoba dolazi u hotel 1.1. u 10h i odlazi 1.1. u 17h, to je 0 noćenja (boravak između 6h i 18h, kraći od 8h, nije noćenje)
 • osoba dolazi u hotel 1.1. u 12h i odlazi 1.1. u 23h, to je 1 noćenje (odlazak nakon 18h, odnosi se na 1.1. - 2.1.)
 • osoba dolazi u hotel 1.1. u 8h i odlazi 1.1. u 17h, to je 1 noćenje (boravak između 6h i 18h, duži od 8h, odnosi se na 1.1. - 2.1.)
 • osoba dolazi u hotel 1.1. u 17h i odlazi 1.1. u 20h, to je 1 noćenje (boravak nakon 18h, odnosi se na 1.1. - 2.1.)
 • osoba dolazi u hotel 1.1. u 1h i odlazi 1.1. u 23h, to su 2 noćenja (boravak je započeo prije 6h, i taj se odnosi na 31.12 - 1.1., a drugi je bio nakon 18h, i odnosi se na 1.1. - 2.1.)

Prijavljena osoba postaje punoljetna tijekom boravka u objektu, kako će se obračunati turistička pristojba

Sustav eVisitor će dane u kojima je osoba maloljetna obračunati kao boravak maloljetne osobe, a dane u kojima je osoba punoljetna obračunati kao boravak punoljetne osobe.

Na koji način se obračunava paušalna turistička pristojba kod kampova

Po pravilniku u slučaju kampova paušalna turistička pristojba se obračunava prema broju kamp mjesta odnosno parcela (po broju smještajnih jedinica), a ne prema broju kreveta u samom kampu.

Zašto vidim zaduženje za 2015. godinu

Zaduženja za 2015. godinu su rađena isključivo u svrhu testiranja sustava, te nisu odražavala stvarna zaduženja objekata u 2015. godini. Prije 01.01.2016. godine sva zaduženja nastala prije datuma 01.01.2016. godine bit će poništena i iznosit će 0,00 kn. Početno stanje – donos, je podatak koji će svaka turistička zajednica evidentirati za objekte na svojem području, a koji imaju neki donos.

Na koji način obračunati kamate, dodatna dugovanja koja su nastala prije 01.01.2016. godine

Sva zaduženja, uključujući i eventualne kamate, nastala prije uvođenja sustava eVisitor u punu primjenu trebaju biti evidentirana kroz donos na dan 01.01.2016. godine

Tko treba u sustav eVisitor unijeti stanje duga na dan 01.01.2016. godine

Početna zaduženja treba unijeti turistička . Tijelo nadležno za inspekcijski nadzor će ove podatke provjeravati.Što sa objektima koji imaju dug a nisu evidentirani u eVisitor sustavu?

Navedene objekte je potrebno unijeti u sustav eVisitor, unijeti njihov početni dug sa 01.01.tekuće godine te objekt odmah deaktivirati. Na taj način će se u sustavu eVisitor dugovanje voditi kako bi se dug i naplatio.

Kako napraviti poništenje duga u slučaju predstečajne nagodbe Navedeno je moguće evidentirati putem opcije "Izrada odobrenja/zaduženja" koji se nalazi pod izbornikom Financije - Zaduženja. Unutar skočnog prozora otvara se mogućnost odabira obveznika i pripadajućih objekata te unos određenog iznosa kao zaduženje/odobrenje. Ukoliko se radi o poništenju duga, odabire se opcija izrade odobrenja, upisuje se iznos i uploada odgovarajući dokument na temelju kojega se radi odobrenje. Napomena uz ovo pitanje jest ta da turističke zajednice moraju inicijalno unijeti sva zaduženja za obveznike iz prethodnih evidencija/sustava.

Moj obveznik je bio u pretplati na dan 01.01.2016. godine hoće li mu se iznos priznati i dalje ili što trebam napraviti

Ako je obveznik u pretplati, tada je kao donos potrebno upisati pretplatu. Taj iznos će mu vrijediti kao pretplata i u sustavu eVisitor.

Gdje mogu učitati FINA izvode

Sustav eVisitor ima ugrađen modul putem kojeg potpuno automatizirano svakodnevno preuzima najnovije izvode iz FINA-e. Time su svi sudionici potpuno oslobođeni ručnog unosa ovih podatka u sustav eVisitor. Također, sve troškove povezane s navedenim u potpunosti snosi Hrvatska turistička zajednica. U tom smislu, nije moguće, niti potrebno, ručno učitavanje FINA izvoda.

Što je s FINA izvodima – tko to sada radi, kako se to vodi

Jedna od važnih novosti sustava eVisitor je povezivanje sa sustavom FINA-e. Time se svakodnevno automatski od FINA-e preuzimaju izvodi za sve IBAN-ove na koje se uplaćuje turistička pristojba. Svaki IBAN je povezan s nadležnom turističkom zajednicom, odnosno županijskom turističkom zajednicom ako se odnosi na mjesta koja nemaju vlastitu turističku zajednicu. Cijeli postupak preuzimanja izvoda je potpuno automatiziran, a cjelokupni trošak podmiruje Hrvatska turistička zajednica. Osobe koje prate uplate turističke pristojbe na IBAN-u trebaju i povezivati uplate obveznika s objektima, ako to sustav nije mogao napraviti automatski – u slučaju pogrešnog poziva na broj.

Što s dosadašnjim izvodima iz FINA-e, trebamo li ih i dalje plaćati

Izvodi koji se automatski preuzimaju su samo oni koji se odnose na IBAN račune uplate turističke pristojbe. Ako ne želite primati ove izvode, ne morate ih više plaćati, ali to je odluka same turističke zajednice.

Na koji način se uplata ručno knjiži ako podaci nisu ispravno upisani

Sustav povezuje uplate sa zaduženjima na temelju OIB-a i šifre objekta. Ukoliko obveznik nije nešto ispravno popunio prilikom uplate, tada će se ta uplata ručno proknjižiti u sustavu na način da djelatnik TZ-a ručno odabere obveznika i njegov objekt, ukoliko zna na što se uplata odnosi.

Kako sustav prepoznaje za koji objekt je plaćena turistička pristojba

Na uplatnici koja se generira u sustavu eVisitor i koja je osnova za plaćanje turističke pristojbe kao poziv na broj odobrenja generira se "OIB - šifra objekta". OIB se odnosi na OIB obveznika, a šifra objekta na šifru objekta iz sustava eVisitor. Nakon učitavanja izvoda iz FINA-e, sustav automatski povezuje i zatvara dugovanja.

Mi smo do sada koristili blagajnu, možemo li to i dalje

Sustav eVisitor ima ugrađen modul blagajne te ga i dalje, ako želite, možete koristiti.

Želim ispisati "tri uplatnice" za paušalno plaćanje, kako to napraviti

Ispis "tri uplatnice" je dostupan pod Financijama, te potom nakon odabira objekta, potrebno je odabrati "Tri uplatnice (HUB)". Dokument je prilagođen za ispis na HUB3-Laser dokumentima. turistička zajednice će imati mogućnost ispisa uplatnica i za cijelo područje turističke zajednice.Prijava na sustav eVisitor / preuzimanje podataka

Back to top

Koje je moje korisničko ime

Korisničko ime turističke zajednice je naziv turističke zajednice. Korisničko ime obveznika je njegov OIB:

Zbog čega je potrebna TAN lista

Prijava na sustav putem korisničkog imena i lozinke nije dovoljno siguran način prijave. S obzirom da se prijavom na sustav eVisitor pristupa osobnim podacima turista, uvedena je treća razina sigurnosti uz korištenje TAN liste, sukladno naputku Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Koliko dugo vrijedi stara TAN lista nakon što se izda nova

Istovremeno, čim se izda nova, stara prestaje vrijediti.

Obveznik kaže da ima dvije TAN liste i da nije siguran koju koristiti

Na svakoj TAN listi piše datum i vrijeme izdavanja te redni broj. Aktivna je ona koja je kasnije izdana, odnosno ona koja ima veći broj.

TAN lista ima samo ograničen broj prijava, je li to znači da će svi obveznici dolaziti u turističku zajednicu kad iskoriste sve brojeve

Obveznici u turističku zajednicu trebaju doći samo jednom i to prilikom preuzimanja inicijalnih podataka. Nakon što preuzmu inicijalne podatke više ne trebaju dolaziti u turističku zajednicu. Obveznici si sami mogu i moraju izdati novu TAN listu prije nego što iskoriste sve brojeve na postojećoj. Izdavanje TAN liste obavlja se putem postavki sustava.

Je li unutar iste turističke zajednice omogućeno kreiranje korisničkih računa s različitom razinom autorizacije

Svaka turistička zajednica može samostalno otvoriti neograničeni broj dodatnih korisničkih računa. Također, može samostalno upravljati svim takvim dodatnim korisničkim računima te im uređivati i mijenjati dozvole u svakom trenutku temeljem vlastitih odluka. U navedenu svrhu turističkoj zajednici se dodijeljuje osnovni (glavni) račun koji ima sve potrebne ovlasti za dodijelu dodatnih računa.

Kako se otvara dodatni korisnik

Upute za otvaranje dodatnih korisnika možete pogledati putem pripremljenog video materijala na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=OM0DdPei7t0

Mora li se uvijek koristiti dodatni korisnik ili se može koristiti lozinka obveznika – osnovnog korisnika

Lozinku osnovnog korisnika treba koristiti isključivo vlasnik – obveznik čija je to lozinka. Svoju lozinku i pristupne podatke nikad nemojte dijeliti dalje. U sustavu se evidentira koja je osoba – dodatni korisnik provela koju od akcija. Svakome kome želite, bez ograničenja, možete dodijeliti podatke dodatnog korisnika. Dodatni korisnik može imati jednake dozvole kao i osnovni korisnik – obveznik. Jedina razlika je što isključivo osnovni korisnik – obveznik može otvarati dodatne korisnike, te ukloniti dozvole ako je to potrebno. Za sve aktivnosti dodatnog korisnika odgovara isključivo obveznik.

Tko otvara dodatnog korisnika

Dodatnog korisnika uvijek i isključivo otvara obveznik – osnovni korisnik. U slučaju da treba pomoć, može se obratiti nadležnoj turističkoj zajednici koja će ga uputiti u postupak.

Tko preuzima, a tko izdaje pristupne podatke za sustav eVisitor

Pristupne podatke u slučaju fizičke osobe preuzima obveznik, vlasnik objekta, a temeljem punomoći može i opunomoćenik u njegovo ime. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta. U slučaju pravne osobe, pristupne podatke preuzima osoba ovlaštena od strane pravne osobe za preuzimanje pristupnih podataka. Podatke ovim osobama, obveznicima, izdaje isključivo nadležna turistička zajednica, odnosno turistička zajednica županije za mjesta koja nemaju turističku zajednicu. Dodatnim korisnicima dozvolu dodjeljuje isključivo glavni obveznik, a ako je potrebna pomoć kako to provesti, može ju pružiti nadležna turistička zajednica ili navedeno obveznik može pogledati putem video materijala na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=OM0DdPei7t0. Turističkim zajednicama, turističkim zajednicama županija, te institucijama koje su dionici u sustavu eVisitor pristupne podatke glavnom obvezniku izdaje Hrvatska turistička zajednica.

Tko izdaje pristupne podatke obveznicima koji posluju na području gdje nema osnovane turističke zajednice

Navedeni obveznici se moraju javiti u nadležnu turističku zajednice županije i ona će se trenutno brinuti o njima i izdati im pristupne podatke.

Naši obveznici su jako udaljeni od turističke zajednici, na drugim otocima, kako da oni dostavljaju podatke

Obveznici samo jednom, prvi puta, trebaju doći u turističku zajednicu kako bi preuzeli inicijalne podatke. Nakon što su ih preuzeli više nemaju razoga dolaziti u turističku zajednicu, budući da im oni trajno vrijede. Obveznici sve svoje turiste trebaju prijavljivati izravno putem Interneta.

Kome se obveznik treba obratiti ako ima smještajne objekte na području više turističkih zajednica

Isti iznajmljivač (obveznik) može biti dodijeljen u više turističkih zajednica. Svaka turistička zajednica vidi objekte obveznika za koje je geografski nadležan. Turističke zajednice imaju uvid u osnovne podatke o obvezniku, ali ne i o objektima na području druge turističke zajednice. Obveznik se treba javiti u turističku zajednicu u kojoj ima mjresto prebivališta ako u njoj ima ujedno i objekt koji iznajmljuje, a ako nema tada u najbližu turističku zajednicu u kojoj ima objekt kako bi preuzeo pristupne podatke.

Kada pristupne podatke preuzima opunomoćenik, tko ovjerava punomoć

Za preuzimanje pristupnih podataka po punomoći potrebno je ovjeriti punomoć kod javnog bilježnika.

Da li je moguće napraviti punomoć u inozemstvu, na kojem jeziku treba biti ta punomoć te da li se to radi kod javnih bilježnika u inozemstvu ili u našem Veleposlanstvu u inozemstvu?

Punomoć je moguće napraviti u inozemstvu. Punomoć može biti i na engleskom jeziku, a ovjeriti se može kod javnog bilježnika u inozemstvu ili u našem Veleposlanstvu u inozemstvu.

Obveznik se javio da misli da je netko drugi pristupao njegovim podacima

Uputite korisnika da svakako promijeni svoju lozinku i da si izda novu TAN listu čime će prethodna odmah prestati vrijediti.

Može li se koristiti prijava putem sustava NIAS (eGrađanin)

Sustav eVisitor je povezan sa sustavom NIAS, te je moguća prijava u sustav eVisitor i putem sustava NIAS.

Na području naše turističke zajednice postoje vrlo stari obveznici koji nisu u mogućnosti sami prijavljivati turiste

Obveznici imaju mogućnost izdavanja dodatnih korisničkih računa. Njih mogu dodijeliti osobi od povjerenja, turističkoj agenciji ili drugoj tvrtci koja će za njih obavljati proces prijave i odjave turista.

Neki moji obveznici nisu u mogućnosti iz zdravstvenih razloga niti preuzeti podatke, što da rade

Obveznici mogu opunomoćiti drugu osobu za preuzimanje podataka. To ujedno može biti i osoba koja će kasnije unositi prijave i odjave turista za obveznika.

Hoteli

Back to top

Kako podatke preuzimaju hoteli – naročito hotelski lanci koji imaju više objekata i više djelatnika

Podatke za hotelske lance i slične ustanove preuzima samo jedna osoba, opunomoćenik te pravne osobe. Ta osoba potom, otvaranjem dodatnih korisnika omogućava pristup u sustav eVisitor svim djelatnicima kojima je to potrebno u opsegu dodjeljivanja različitih razina prava. Osoba ovlaštena za preuzimanje podatka te podatke bi trebala preuzeti u turističkoj zajednici u kojoj je sjedište i objekt tvrtke. Ako tvrtka nema niti jedan objekt u mjestu svojeg sjedišta, tada treba otići u najbližu turističku zajednicu u kojoj ima objekt kako bi preuzela inicijalne podatke.

Tko iz hotelskog lanca treba preuzeti podatke

U slučaju hotelskih lanaca podatke treba preuzeti isključivo jedna osoba – osoba koju je hotelski lanac opunomoćio za preuzimanje podataka. Preporuka je da to bude osoba iz pravne službe budući da u slučaju bilo kakvih potrebnih dodatnih informacija u pravilu može dati odgovor na njih. Konačna odluka o tome tko će biti ta osoba je u potpunosti u nadležnosti tvrtke.

Gdje hotelski lanci trebaju preuzeti podatke

Hotelski lanci trebaju preuzeti pristupne podatke u samo jednoj turističkoj zajednici. To je ona u kojoj imaju objekt i sjedište. Ako nemaju nijedan objekt u mjestu gdje imaju sjedište podatke trebaju preuzeti u najbližoj turističkoj zajednici u kojoj imaju hotel. Ako to nije moguće, podatke mogu preuzeti i u drugoj turističkoj zajednici u kojoj imaju objekt.

Da li hotelski lanci prijavljuju sve turiste pod istim korisničkim imenom

Hotelski lanci će u pravilu svoje turiste prijavljivati izravno programskim putem (API pozivom) iz svojih hotelskih sustava. API dokumentacija nalazi se na sljedećem linku: https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/Javno.Web-API.ashx .Na samoj izvedbi hotelskog sustava je hoće li se koristiti jedno ili više korisničkih imena. U slučaju kada se prijavljuje izravno putem web aplikacije, svakom dodatnom korisniku je moguće ograničiti na koje objekte – hotele – ima pravo prijave i odjave turista. Na odluci je hotela hoće li za svaki objekt ili djelatnika otvoriti novog korisnika – što je preporuka ili želi drugačije organizirati dodjelu pristupnih podataka.

Hotelski lanac će podatke u eVisitor upisivati izravno iz svojeg hotelskog informacijskog sustava, tko programerima treba dostaviti pristupne podatke

Pristupne podatke programerima, agencijama ili bilo kojoj trećoj osobi dostavlja isključivo obveznik – glavni korisnik, odnosno kod pravne osobe osoba ovlaštena za preuzimanje i izdavanje pristupnih podatka. U slučaju problema s pristupnim podacima dodatnog korisnika, glavni korisnik treba postaviti nove pristupne podatke i na siguran način ih dostaviti trećoj strani. turistička zajednica ne izdaje pristupne podatke za dodatne korisnike, ali je dostupna u slučaju da obvezniku – glavnom korisniku treba pomoć prilikom dodjele dozvola ili izdavanja pristupnih podataka dodatnom korisniku.

Turističke agencije

Back to top

Kako turističke agencije trebaju prijavljivati turiste

Obveznici koji posluju s turističkim agencijama trebaju otvoriti dodatnog korisnika (video materijal: https://www.youtube.com/watch?v=OM0DdPei7t0 ) s dozvolama nad onim objektima za koje imaju Ugovor s turističkom agencijom te turističkoj agenciji dodijeliti pristupne podatke za tog dodatnog korisnika. turistička agencija u svoju aplikaciju treba upisati pristupne podatke dodatnih korisnika za obveznike s kojima posluje, te im može u potpunosti samostalno prijavljivati i odjavljivati goste u skladu s Ugovorom.

Može li turistička agencija, sve "odraditi" za obveznika, od preuzimanja podatka, do potpunog vođenja sve prijave i odjave turista

Može. Obveznik treba dati punomoć osobi iz agencije za preuzimanje pristupnih podataka. turistička zajednica će dodijeliti pristupne podatke obveznika opunomoćenoj osobi – turističkoj agenciji u ovom primjeru. Potom će osoba iz agencije na temelju tih podataka otvoriti dodatnog korisnika kojeg će koristiti za prijavu i odjavu turista, a podatke o osnovnom korisniku će dostaviti obvezniku, vlasniku objekta. U ovom slučaju, obveznik nijednom ne treba doći niti u turističku zajednicu niti samostalno koristiti sustav eVisitor. Ako agencija ima više obveznika za koje vrši prijavu turista, imati će više pristupnih podataka – za svakog obveznika po jedne.

Može li druga osoba, od povjerenja, na primjer član obitelji ili prijatelj sve napraviti za obveznika, od preuzimanja podataka, do potpunog vođenja sve prijave i odjave turista

Može. U tom slučaju, obveznik mora dati punomoć za preuzimanje podataka osobi od povjerenja, a ta osoba si potom mora otvoriti dodatnog korisnika putem kojeg će voditi prijave i odjave turista, a obvezniku treba dostaviti na siguran način njegove, izvorne pristupne podatke. U sustavu eVisitor se za svakog korisnika prate i bilježe akcije koje isti provede u sustavu.

Može li jedan obveznik poslovati s više turističkih agencija - ima objekte na području dvije turističke zajednice, a svaki objekt održava druga agencija

Može. U tom slučaju, obveznik će dodijeliti dozvole prijave i odjave turista jednoj agenciji za jedan objekt, a drugoj za drugi putem otvaranja dodatnih korisnika i dodjele odgovarajućih dozvola na način na koji je to opisano u video materijalu: https://www.youtube.com/watch?v=OM0DdPei7t0

Treba li se obveznik nekome javiti ako želi dodijeliti dozvole turističkoj agenciji ili osobi od povjerenja

Ne treba. Ova aktivnost je u potpunosti u nadležnosti obveznika. U svakom trenutku obveznik može, bez obavijesti, donijeti odluku o davanju ili uskrati ovlasti dodatnog korisnika.

Vlasnici kuće ili stana za odmor / Stanovnici općine ili grada

Back to top

Ja sam vlasnik dvije kuće ili stana za odmor, za koji od njih moram platiti turističku pristojbu u paušalnom iznosu ako ću boraviti u oba

turistička pristojba vlasnika kuće ili stana za odmor i člana uže obitelji u paušalnom iznosu se plaća za svaku osobu za svaki objekt. To znači, ako planirate biti u oba objekta tada je potrebno za oba platiti paušalni iznos. Ako znate da ćete u jednom biti kraće, tada za taj možete platiti iznos turističke pristojbe po noćenju, a ne paušalno.

Vlasnik sam kuće ili stana za odmor i platio sam u travnju paušalno, ako se ponovo prijavim u kolovozu, hoće li me sustav zadužiti za neki iznos

U godini u kojoj ste turističku pristojbu platili paušalno, sustav eVisitor vas neće ponovo zadužiti. Sva ostala noćenja biti će obračunata sa 0 kn / noći. Potrebno se prijaviti s istim osobnim podacima kojima ste bili prijavljeni i prvi put.

Trebam li se ja kao vlasnik kuće ili stana za odmor prijaviti svaki puta kad boravim u svojoj kući ili stanu za odmor, naime, dolazim vikendima, a platio sam paušalno

Prema zakonu dužni ste se prijaviti svakim dolaskom i odlaskom u ovu vrstu objekta. Paušalnim plaćanjem samo nećete biti zaduženi za ta noćenja. Obveza prijave i odjave ne prestaje plaćanjem paušalnog iznosa.

Popis turista

Back to top

Treba li se ispisivati popis turista

Sustav eVisitor ima ugrađen popis turista, a temeljem Pravilnika o knjizi gostiju koja je na javnom savjetovanju, predviđeno je da se popis gostiju i knjiga gostiju više ne trebaju ispisivati.

Edukacijski materijali

Back to top

Na koji način će se educirati obveznici

Edukaciju samih obveznika radit će svaka turistička zajednica na svom području. Također, Hrvatska turistička zajednica provodi proces osposobljavanja mreže edukatora za cijelu Republiku Hrvatsku. Dodatno, izrađeni i javno objavljeni su materijali za obveznike.

Koji materijali su dostupni o sustavu eVisitor

1. Prezentacija o sustavu eVisitor: http://www.htz.hr/sites/default/files/2017-01/eVisitor_PPT_odrzane_edukacije_za_TZ.pptx

2. Video materijali namijenjeni obveznicima: https://www.youtube.com/channel/UCRQ5Bx2JdGhcEtLCE5eze7g

3. Letci namijenjeni obveznicima: http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor

4. Opće informacije o sustavu eVisitor: http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor

5. Upute za API: https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/Javno.Web-API.ashx

6. Pristup Wiki stranicama moguć je nakon što se obveznik prijavi u sustav eVisitor, klikom na mali „upitnik“ u gornjem desnom kutu ekrana

7. Korisnička dokumentacija za obveznikeNavedena dokumentacija nalazi se na wiki stranicama i tamo će se nalaziti i ažurirati zadnje verzije iste, s obzirom da će se navedena svrsishodno mijenjati i proširivatiRazvojna okolina

Back to top

Želim nešto isprobati u sustavu eVisitor, kako to mogu učiniti

Za isprobavanje mogućnosti i edukaciju možete koristiti razvoju okolinu sustava eVisitor putem internetske adrese: www.evisitor.hr/test. Podaci koje upisujete u razvojnu okolinu će se povremeno brisati i zamijeniti s podacima iz produkcijske okoline. Zbog toga nemojte unositi podatke koji su Vam važni.

Koliko često se ažurira razvojna okolina

Razvojna okolina se ažurira povremeno, prema potrebi. Na početnoj stranici možete vidjeti s kojim datumom je razvojna okolina usklađena s produkcijskom te najavu idućeg ažuriranja, nakon što bude poznat.

Je li razvojna okolina u potpunosti jednaka produkcijskoj

Razvojna okolina sadrži podatke koji su kopija produkcije na određeni datum. Sve izmjene nastale na produkcijskoj okolini neće se, do idućeg ažuriranja, prenositi u razvojnu okolinu.

Koja je moja pristupna lozinka za razvojnu okolinu

Pristupna lozinka za razvojnu okolinu odgovara onoj koju ste na zadani datum imali na produkcijskoj okolini. Ako ste nakon toga promijenili lozinku na razvojoj ona se neće mijenjati na produkcijskoj i obrnuto.

Na koji način programska kuća može pristupiti razvojoj okolini

Programske kuće mogu pristupiti razvojnoj okolini tako što im neki od obveznika na razvojnoj okolini otvori dodatnog korisnika te im time omogući pristup. U slučaju da programska kuća nije u mogućnosti kontaktirati niti jednog obveznika koji ima pristup na razvojni server treba se javiti u nadležnu turističku zajednicu koja će joj tada omogućiti pristup razvojnom serveru otvaranjem obveznika i objekta – samo na razvojnoj okolini.

Želim isprobati unos objekta i obveznika na razvojnoj okolini, smijem li to učiniti

Da. Razvojna okolina je namijenjena upravo tome. Bez brige, zaduženja nastala na razvojnoj okolini nisu stvarna. Slobodno otvorite probne obveznike i objekte. Pri tome samo računajte da će sve izmjene koje načinite na razvojnoj okolini biti obrisane pri idućem kopiranju produkcijske okoline u razvojnu.