Anonymous

eVisitor

RSS

Pretraži wiki
»

PoweredBy

Page History: eVisitor - Često postavljana pitanja

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 17.11.2015. 02:23:PM


Pitanja u nastavku su podložna promjenama i nadopunama.

Zbog čega je potrebna TAN lista?

Prijava na sustav putem korisničkog imena i lozinke nije dovoljno siguran način prijave. S obzirom da se prijavom na sustav pristupa osobnim podacima turista te vrlo vrijednoj bazi podataka, uvedena je treća razina sigurnosti uz korištenje TAN liste, sukladno naputku Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Na koji način će se prisiliti obveznici koji ne žele koristiti sustav eVisitor, starije su životne dobi i nisu informatički pismeni.

Sustav eVisitor moguće je koristiti sa bilo kojeg računalnog uređaja spojenog na internet. Za njega nije potrebna posebna instalacija i besplatan je, pa predlažemo da se sa pružateljima usluga smještaja (obveznicima) na području svake turističke zajednice komunicira informacija o mogućnosti otvaranja dodatnog korisničkog računa unutar svog glavnog korisničkog računa koji obveznicima otvara turistička zajednica. Putem navedenog dodatnog korisničkog računa administriranje istog moguće je prepustiti turističkoj agenciji, susjedu, mlađem članu obitelji ili bilo kojoj drugoj osobi koja ima dovoljno informatičkog znanja za korištenje sustava eVisitor i ispunjavanje zakonskih obveza putem navedenog sustava.

Na koji način će se prijavljivati turisti kod iznajmljivača koji rade na crno i nemaju rješenje?

Iznajmljivači (obveznici) koji rade na crno i nisu ishodili rješenje o iznajmljivanju krše i razne druge zakonski propisane zadaće osim plaćanja boravišne pristojbe. Nadziranje rada takvih korisnika nadgleda carinska inspekcija. Carinska inspekcija ima prilagođen modul unutar sustava eVisitor u kojem nadzire sve pružatelje usluga smještaja (obveznike).

Kako sustav prepoznaje za koji objekt je plaćena boravišna pristojba?

Na uplatnici koja se generira u sustavu eVisitor i koja je osnova za plaćanje boravišne pristojbe kao poziv na broj odobrenja generira se "OIB + šifra objekta". OIB se odnosi na OIB obveznika, a šifra objekta na šifru objekta iz sustava eVisitor. Nakon učitavanja izvoda iz FINA-e, sustav automatski povezuje i zatvara dugovanja.

Kako se u sustav eVisitor unose vikendaši kao obveznici plaćanja boravišne pristojbe?

Vikendaši / vlasnici kuće ili stana za odmor se u sustav unose kao i svi ostali obveznici osim što je temelj njihova otvaranja osobni identifikaijski dokument. Njima se pridijeljuje objekt iz skupine "nekomercijalni smještaj" gdje se kao vrsta objekta odabire kuća ili stan za odmor.

Na koji način se prijavljuju turisti kod stanovnika općine/grada, s obzirom da ih se za potvrdu traži na granici.

Stanovnici općine/grada se unose u sustav kao i svi drugi obveznici, a objekt im se unosi bez kategorije kao nekomercijalni smještaj. Potvrdu je moguće izdati prilikom odjave turista.

Što učiniti ako neko od polja na obrascu za prijavu turista nije poznato i nije moguće doći do navedenog podatka?

Svi podaci koji se unutar sustava eVisitor nalaze na obrascu za prijavu su obvezni sukladno važećem Pravilniku te samim time obveznici i turističke zajednice koje provode postupak prijave turista imaju zakonsku obvezu prikupljanja svih traženih podataka. Ukoliko postoji uistinu opravdan razlog zbog kojega nije moguće doći do pojedinog podatka, moguće je upisati "nepoznato" kako bi se mogla u potpunosti izvršiti akcija prijave turista. Navedeno nije preporučeno rješavati na taj način te će isto nadgledati Hrvatska turistička zajednica.

Kako će se u sustav prijavljivati turisti od strane agencije te kako će se ti turisti u izvještaju odvajati da se zna koliko turista je prijavljeno od strane agencije?

Sustav eVisitor trenutno ima predviđena dva načina rada za turističke agencije. Prvi je putem "dodatnog korisnika" od strane obveznika, a drugi putem API sustava. Obveznik može unutar svog korisničkog računa otvoriti dodatnu osobu "turističku agenciju" kojoj može pridijeliti prava nad sustavom. Na taj način, turistička agencija se spaja na obveznikov račun i obavlja sve zakonske zadaće u skladu sa dodijeljenim pravima. Putem API-a, turističke agencije prilagođavaju svoje programe kako bi se automatski sa sustavom povezao putem OIB-a korisnika i šifre objekta.

Da li je nautika obuhvaćena ovim sustavom te kako će se voditi prijave od strane nautičara?

Nautika trenutno nije obuhvaćena sustavom eVisitor s obzirom da je prijava i odjava turista te način plaćanja boravišne pristojbe obuhvaćem drugim setom propisa pod nadležnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Sustav je izgrađen modularno i predviđena je nadogradnja za segment nautike u trenutku kada se za navedeno donese odluka.

Da li su članarine uključene u sustav eVisitor?

Članarine trenutno nisu obuhvaćene ovim sustavom s obzirom da su definirane drugim setom propisa. Sustav je izgrađen modularno i predviđena je nadogradnja za segment članarina u trenutku kada se za navedeno donese odluka.

Na koji način plaćaju obveznici koji imaju manje od 4 ležaja i plaćaju po noćenju i žele platiti danas.

Ukoliko turistička zajednica ima kreiranu blagajnu i radi na način prihvaćanja gotovinskog novca, u sustavu je predviđen modul blagajne. Turistička zajednica će prihvatiti novac i isti prvi sljedeći radni dan uplatiti na FINA-u. Drugi način je da obveznici plate putem pošte i da se uplata poveže sa dugovanjem tog obveznika. Sustav točno i automatski prepoznaje uplate i povezuje ih sa obveznikom i njegovim objektima te automatski povezuje uplate i zaduženja.

Što u slučaju kada turistička zajednica treba napraviti poništenje duga u slučaju predstečajne nagodbe za pojedinog obveznika.

Navedeno je moguće poništiti putem opcije "Izrada odobrenja/zaduženja" koji se nalazi pod izbornikom Financije - Zaduženja. Unutar skočnog prozora otvara se mogućnost odabira obveznika i pripadajućih objekata te unos određenog iznosa kao zaduženje/odobrenje. Ukoliko se radi o poništenju duga, odabire se opcija izrade odobrenja, upisuje se iznos i uploada odgovarajući dokument na temelju kojega se radi odobrenje. Napomena uz ovo pitanje jest ta da turističke zajednice moraju inicijalno unijeti sva zaduženja za obveznike iz prethodnih evidencija/sustava.

Da li će potvrda o boravku biti prevedena na više jezika.

Sustav eVisitor, pa tako i sama potvrda će biti prevedeni na više jezika.

Ukoliko se otvara nekomercijalni objekt te umjesto vlasnika kuće ili stana za odmor dođe član obitelji umjesto vlasnika, da li je u sustav dozvoljeno unijeti identifikacijski dokument od člana obitelji.

Sustav sam ne može prepoznati koji dokument se uploada. Navedeno nije dopušteno, međutim odgovornost ostaje na djelatniku turističke zajednice.

Hoće li se turisti odjavljivati automatski u sustavu?

U sustavu postoji mogućnost odabira automatske odjave za pojedini objekt. Navedenu opciju može odabrati turistička zajednica ili obveznik putem uređivanja dodatnih karakteristika objekta.

Hoće li iznos zaduženja / odobrenja inicijalno unositi turistička zajednica ili carinska uprava?

Početna zaduženja treba unijeti turistička zajednica s obzirom da je to zapravo novac turističke zajednice. Carinska uprava ove podatke samo kontrolira.

Na koji način će se educirati obveznici?

Edukaciju samih obveznika radit će svaka turistička zajednica na svom području. Također, Hrvatska turistička zajednica će provesti proces osposobljavanja mreže edukatora za cijelu Republiku Hrvatsku. Dodatno, u izradi su letci, dokumentacija i video materijali za obveznike.

Kako će obveznici otvoriti šifre u MUP-u?

MUP je trenutno u pokretanju novog sustava za prijavu stranaca. Hrvatska turistička zajednica će u suradnji sa MUP-om uskladiti novi sustav MUP-a sa sustavom eVisitor te će MUP donijeti odluku o potrebnim šiframa. Ukoliko se nešto promijeni u načinu prikupljanja potrebnih šifri u odnosu na dosadašnji način rada MUP-a, Hrvatska turistička zajednica će novu uputu o korištenju MUP šifri proslijediti na sve turističke zajednice.

Koje je korisničko ime obveznika?

Korisničko ime obveznika je njegov OIB.

Da li će se mjesečni izvještaji morati i dalje slati Hrvatkoj turističkoj zajednici?

Ne, u treuntku kada sustav eVisitor krene u punu produkciju, Hrvatska turistička zajednica će izvještaje preuzimati sama.

Tko autorizira fotografije obveznika?

Trenutno fotografije vidi samo obveznik i turistička zajednica i ne distribuiraju se nigdje javno. U trenutku kada se ovaj mehanizam proširi i počnu ga koristiti obveznici za promociju smještaja na nekim internetskim stranicama, tada će Hrvatska turistička zajednica donijeti uputu o autorizaciji fotografija.

Kada će sustav provjeriti da li obveznik može ili ne može plaćati paušal?

Prilikom obračuna naplate boravišne pristojbe, sustav će pozadinskim procesom provjeriti na koji načino bveznik ima pravo plaćanja.

Na koji način će se prijaviti turisti koji su došli u prosincu 2015. godine i ostaju do sredine siječnja 2016. godine kada već sustav eVisitor krene u punu primjenu?

U prijelaznom razdoblju predlažemo da navedene turiste prijavite u postojećem sustavu koji koristite te ih unutar istoga i odjavite i obračunate boravišnu pristojbu. Ukoliko želite, te turiste možete i prenijeti u sustav eVisitor radi evidencije, međutim službena prijava i odjava turista u sustav eVisitor će započeti u trenutku kada sustav krene u punu primjenu sa 01.01.2016. godine.

Za vikendaše, da li će se vidjeti da je taj vikendaš već platio boravišnu pristojbu za svoj objekt, ako se taj vikendaš više puta u istoj sezoni prijavi.

Da, navedeno će se upravo tako voditi u sustavu. Zaduženje na objektu za kojega je plaćena boravišna pristojba će pisati 0.

Da li će program prepoznavati pogreške u datoteci?

Greška će biti odmah vidljiva i sustav neće moći upisati niti prihvatiti podatke sve dok postoji pogreška u datoteci.

Kako će se u sustav eVisitor unijeti početna dugovanja?

Hrvatska turistička zajednica će strukturirati Excel tablicu u koju možete upisati početna dugovanja i ta dugovanja će se automatski unijeti u sustav. Također, te podatke možete i pojedino za svakog obveznika unijeti i ručno.

Što će vidjeti turističke zajednice županija?

Turističke zajednice županija vide sve sa geografksog područja lokalnih turističkih zajednica koje se nalaze na području županije.

Što ako se objektu promijeni vlasnik?

Taj novi vlasnik će se unijeti u sustav kao novi obveznik i njemu se prijedijeli taj objekt.

Na koji način se uplata ručno knjiži ako podaci nisu ispravno upisani?

Sustav povezuje uplate sa zaduženjima na temelju OIB-a i šifre objekta. Ukoliko obveznik nije nešto ispravno popunio prilikom uplate, tada će se ta uplata ručno proknjižiti u sustavu na način da djelatnik TZ-a ručno odabere obveznika i njegov objekt, ukoliko zna na što se uplata odnosi.

Što sa objektima koji imaju dug a zatvoreni su sa 01.01.2016.?

Navedene objekte je potrebno unijeti u sustav eVisitor, unijeti njihov početni dug sa 01.01.2016. te objekt odmah deaktivirati. Na taj način će se u sustavu eVisitor dugovanje voditi kako bi se dug i naplatio.

Što sa obveznicima koji posluju na području gdje nema osnovane turističke zajednice?

Navedeni obveznici se moraju javiti u turističku zajednice županije i ona će se trenutno brinuti o njima i izdati im pristupne podatke.

Kako je riješen problem kada isti iznajmljivač ima smještajne objekte u više turističkih mjesta?

Isti iznajmljivač (obveznik) može biti dodijeljen u više turističkih zajednica. Svaka turistička zajednica vidi objekte obveznika za koje je geografski nadležan. Turističke zajednice imaju uvid u osnovne podatke o obvezniku, ali ne i o objektima na području druge turističke zajednice.

Je li unutar iste TZ omogućeno kreiranje korisničkih računa s različitom razinom autorizacije?

Svaki TZ može samostalno otvoriti neograničeni broj dodatnih korisničkih računa. Također, može samostalno upravljati svim takvih dodatnim korisničkim računima te im uređivati i mijenjati dozvole u svakom trenutku temeljem vlastitih odluka. U navedenu svrhu TZ se dodijeljuje osnovni (master) račun koji ima sve potrebne ovlasti za dodijelu dodatnih računa.

Je li omogućeno automatsko raspoređivanje prijava koje šalju agencije na određene naplatitelje i je li omogućeno da se na jednoga naplatitelja (građanina iznajmljivača) automatski raspoređuju prijave pristigle od više agencija?

Obveznik može omogućiti neograničenom broju agencija prijavu turista za njegov objekt ili objekte. Obveznik ima mogućnost u svakom trenutku odrediti dozvole svakoj od agencija zasebno. Agencije mogu putem API poziva prijaviti goste svakom od obveznka u odgovarajući objekt, a za koji ima dozvole. Naplata će se izračunati za svakog obveznika odvojeno u skladu s propisima.

Je li omogućena skupna izmjena datuma odlaska i odjava po odabranom filteru?

U dizajniranje sustava eVisitor su od samog početka uključeni djelatnici nekoliko turističkih zajednica. Opisana mogućnost je dostupna upravo temeljem njihovih povratnih informacija i već je raspoloživa. Skupna izmjena je dostupna za nekoliko podataka, ne samo datuma dolaska i odlaska, već i smještaja turista, obračuna plaćanja i ostalih koje je moguće urediti.

Je li omogućen unos gostiju na plovilima (dnevni vez, krstarenje, paušal) i ispis statistika za promet na plovilima?

Nautika kao cijeli segment zasada nije obuhvaćena sa sustavom eVisitor budući da je ona uključena u sustav eCrew koji je u nadležnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Međutim, ukoliko se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture koje je nadležno za nadziranje nautičkog prometa u RH i putem čijeg sustava se u ovom trenutku i vrši prijava putnika na plovilima odnosno izdavanje potvrda o plaćenom paušalu za nautičare odluči za povezivanje svojeg sustava sa sustavom eVisitor, Hrvatska turistička zajednica će osigurati sve potrebno da se isto izvrši u vrlo kratkom periodu. Sustav eVisitor dizajniran je na modularan način i prilagođen je ovakvom obliku nadogradnje, odnosno novoj vrsti obveznika.

Je li omogućen ispis potvrda/prijavnica i uplatnica bp za iznajmljivače paušaliste, vikendaše i obveznike plaćanja po noćenju (prijatelji)?

Generiranje uplatnice sa iznosom zaduženja boravišne pristojbe i svim potrebnim podacima za plaćanje je implementirano u sustavu i moguć je njihov ispis. Dodatno obveznici mogu u svakom trenutku vidjeti svoj dug, način na koji je nastao te primjer ispunjene uplatnice koja uključuje i 2d barkod za lakše plaćanje.

Je li omogućen ručni, odnosno automatski import datoteka/izvoda s računa BP koji se dobivaju od FINA-e, pregled proknjiženih i neproknjiženih (neispravnih) stavki i automatsko vezivanje uplata boravišne pristojbe?

Da, sustav eVisitor samostalno preuzimati podatke o izvodima s računa BP od FINA-e čime se dodatno smanjuju izravni troškovi TZ-a, ali i neizravni budući da više nije potrebno ručno učitavati ove datoteke. Sustav će sam automatski knjižiti stavke uz obveznike kada je to moguće, temeljem ispravno upisanog poziva na broj, dok će i dalje TZ knjižiti stavke u slučaju kada poziv na broj nije moguće povezati s obveznikom. Vezano za turističku članarinu, sustav eVisitor nije namijenjen za praćenje navedenog prihoda s obzirom jer bi se isto protivilo važećim zakonskim propisima koji nadzor nad obračunom i naplatom turističke članarine stavljaju pod ovlasti Porezne uprave, a za što se iz prihoda turističke članarine izdvaja i poseban iznos troška od 3%.

Je li omogućen unos kamata po carinskim rješenjima za dužnike?

Moguća je izrada ručnog zaduženja ili odobrenja za obveznika i to ne samo po carinskom rješenju već po bilo kojoj drugoj relevantnoj odluci/aktu, donesenom od nadležnih tijela vlasti (sudske presude, predstečajne nagodbe, odluke upravnih tijela).

Je li rješeno pitanje zaduženja boravišne pristojbe za turiste koji plaćaju po noćenju, a boravak im započinje u jednoj, a završava u drugoj godini, na način da se noćenja/zaduženja iz svake godine raspoređuju upravo na tu godinu?

Da, s obzirom da obračun radi 1. i 15. u mjesecu. Sustav eVisitor ima kontinuirano praćenje svih turista na dnevnoj bazi i nema potrebe za posebnim odvajanjima prema drugim kalendarskim parametrima.

Zašto sustav ne dopušta ispravljanje datuma rješenja na datum koji je raniji od unesenog rješenja?

Datum rješenja je jedan od parametara na temelju kojega se računa boravišna pristojba i to je jedini podatak koji se ne može korigirati. Sve ostale podatke sa rješenja možete mijenjati i ažurirati. U slučaju da je krivo unesen datum rješenja, potrebno je napraviti deaktivaciju objekta, te napraviti novi unos istog objekta sa ispravnim podacima.

Primjer: kamp ima 29 smještajnih jedinica za ukupno 87 gostiju. Unosili smo jednu po jednu smještajnu jedinicu, da li je to ispravno?

Nije krivo, međutim unos je napravljen na teži način. U sustavu je predviđeno da ćete imati istovrsne jedinice što znači da ste prilikom unosa objekta trebali napraviti unos na sljedeći način: 29 istovrsnih jedinica i 3 kreveta. Kamp mjesta/parcele su specifični jer nemaju „krevete“ kako ste naveli, ali ovdje krevet podrazumijevamo kao jedno mjesto za gosta. Jedno kamp mjesto/parcela zakonski podrazumijeva 3 kreveta/gosta. Sustav automatski izračunava ukupan broj mjesta što je u vašem slučaju 29x3=87.

Pokušali smo unijeti jednog vikendaša međutim iako smo unoseći objekt kliknuli nema kategorizacije program traži da upišemo broj kreveta (to je podatak koji ne možemo znat jer je privatna kuća za odmor) i i broj rješenja. Navedeni gospodin je vikendaš plaća paušal za obitelj i ujedno je i iznajmljivač. Kako u tom slučaju unijeti objekte jer se radi o istoj kući, u jednom dijelu kuće gospodin živi a u jednom iznajmljuje apartmane?

Za navedenog obveznika morate napraviti sljedeće: - Unijeti objekt za obveznika koji ima rješenje o iznajmljivanju Unijeti objekt (nekomeracijalni smještaj) na temelju njegove osobne iskaznice. Kako ne postoji rješenje o iznajmljivanju, sustav neće tražiti podatke za rješenje (nisu obvezna polja), jedino naznačite datum rješenja kao datum kada ste unijeli objekt (to je obavezno radi pravilnog obračuna boravišne pristojbe). Za broj kreveta bi bilo poželjno da vam obveznik javi usmeno iz statističkih razloga (paušalni iznos za vikendaše ne ovisi o broju ležajeva), a ako ne možete dobiti takvu informaciju, onda stavite procijenjeno (od 2 do 4).

S obzirom da nemamo skener iznajmljivači nam donose kopije rješenja koje mi nosimo skenirati. Da li je to problem ili moramo prilagati original rješenja?

U redu je skenirati kopirano rješenje.

Je li moguće ponovno aktivirati deaktiviranog nekategoriziranog korisnika kojeg smo trebale unijeti kao obveznika.

Ponovnu aktivaciju deaktiviranog obveznika može vršiti samo HTZ, stoga ako imate potrebu reaktivirati pojedinog, javite nam povratno OIB, ime i prezime osobe, odnosno naziv tvrtke. Ljubazno molimo da deaktivaciju korisnika radite samo onda kada ste 100% sigurni da se obveznik više nikad neće baviti iznajmljivanjem (primjerice smrt). Preporuka je deaktivirati objekte za pojedinog obveznika (ukoliko ima rješenje o prekidu iznajmljivanja) kako se ne bi stvaralo zaduženje za istog. Deaktiviranog korisnika nije više moguće reaktivirati već je potrebno ponovno unijeti obveznika.

Probali smo printati uplatnice za iznajmljivače , ali u financijama postoji samo mogućnost printanja uplatnice za ukupan dug. Pošto zakon o paušalu boravišne pristojbe propisuje da se uplatnice plaćaju u tri jednaka obroka trebala bi u programu postojati mogućnost printanja 3 uplatnice sa dospijećem 31.07.,31.08., 30.09. Mi svojim iznajmljivačima poštom šaljemo uplatnice koje smo do sada printali na obrascu HUB 3A. Sada nemamo tu mogućnost a to nam je dosta bitno jer ako im ne pošaljemo uplatnice naplata će biti puno lošija nego do sada . Dali se to može dodati u program?

Ovaj način ispisa uplatnica od strane turističke zajednice trenutno nije implementiran iz razloga jer je u tijeku analiza pojednostavljenja procesa na način da se uplatnice formiraju, printaju i šalju na razini centralizirano, na razini cijele Republike Hrvatske.

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.629. Some of the icons created by FamFamFam.