WEB API - Novosti

RSS
Modified on 10.03.2022. 02:56:PM by htz.omega-smenegoni Categorized as WEB API

Pregled Promjena10.03.2022

 1. Ispravljen je primjer php skripte "test_queries.php" u liniji 173, objavljen u prilogu stranice Web API

02.03.2017

 1. Resurs ImportTourists polje ID postaje obvezno, od 01.06.2017. svi pozivi ove metode trebaju sadržavati ID.

17.05.2016

 1. Resurs /ListOfTourists vraća podatak o AccomodationUnitTypeID

22.03.2016

 1. Kod prijave gostiju je sad moguće slati vrijeme prijave na razini sekunde (HH:mm:ss).

24.02.2016

 1. Dodana metoda AddRightsToTTPayer
 2. Resurs /Tourist je vraćao poništene prijave, što nije ispravno. Sad više ne vraća.
 3. Resurs /ListOfTourists je krivo računao godine starosti (Podaci u poljima DatePlaceOfBirth i SurnameAndName) su se razlikovali. Sada radi ispravno.

11.02.2016

 1. Dodane su nove validacije kod prijava turista koje sprječavaju prijavu turista u isti objekt unutar istog perioda. Prije je bilo moguće prijaviti turista u isti objekt pa odjaviti pa ponovo prijaviti za isti period, također je bilo moguće prijaviti gosta od 20.01 do 23.01 te nakon toga ga prijaviti od 21.01 do 22.01 u isti objekt… Ove izmjene sprječavaju te slučajeve.

20.01.2016

 1. Resurs /Htz/ArrivalOrganisationLookup/ sada ima atribut CODEMI (Postojao je i prije no nije bio vidljiv).
 2. Atribut CODEMI na resursu /Htz/FacilityCharacteristics ima se sada validira. Mora biti duljine 9, sadrži samo brojeve i prvi znak je 3 (RegEx "^(3\d{8})$")

07.01.2016

 1. DocumentTtypeLookup ima novi atribut 'Code'. Taj atribut će zamijeniti postojeći atribut CodeMI. Radi zakonskih izmjena (primjena šifri dokumenata za MUP) atribut CodeMI postaje interno polje u kojem će biti šifre prema MUP-u, dok u atributu CODE ostaju vidljive stare vrijednosti na koje su korisnici navikli. Do 07.03.2016 API će vraćati oba atributa i imati će jednake vrijednosti. Nakon 07.03.2016 Atribut CodeMI će biti uklonjen. U metodama za slanje prijava turista se šalju vrijednosti iz atributa CODE.

29.12.2015

 1. Ispravljen problem krive provjere kod izmjene prijave boravka turista,što je imalo za posljedicu nemogućnost izmjene podataka i za turiste koji su prijavljeni u zadnja 24h.

17.12.2015

 1. Na stranici Web API - Lista šifrarnika su dodani i pozivi na REST resurse za dohvat podataka.

 

15.12.2015

 1. Instalirana je nove verzija API-ja na test i produkciju.

Izmjene:

 1. Dodana metoda za poništavanje prijava CancelTouristCheckIn
 2. Kod prijave turista podaci o mjestu rođenja i adresi prebivališta više nisu obavezni.
 3. Kod prijave turista polja o vrsti vize, datumu važenja vize te graničnom prijelazu višu nisu obavezna. Ova polja su u potpunosti izbačena iz sustava no u API-u su ostala kao neobavezna.
 4. Kod pozivanje metode ImportTourists sustav sad vraća više jasno grešku da je XML neispravan a ne Internal server error kao do sada.

11.12.2015

Dostupna je testna oklina. Za više informacija pogledajte Pristup testnoj okolini

Povezane stranice